Bästa principer för effektiv webbdesign

Låt oss börja med elementen och navigationen. De element som bör användas beror helt och hållet på vad du önskar att användarna ska kunna göra på sidan. Dock finns det vissa saker som borde beaktas: 1. Skriv inte för mycket information på ett och samma ställe utan satsa på en text med mycket luft. 2. Ta bort alla onödiga funktioner. 3. Ange endast information som är användbar för besökaren. Angående navigationen bör även den hållas så enkel som möjligt. Det vanligaste är att ha någon form av navigationsmeny längst upp på hemsidan. Detta bör du framförallt ha om hemsidan kräver flera olika sidor. Det viktigaste är att det är lätt för användaren att navigera mellan de olika sidorna via menyn.

Nu över till färger och bilder, där urvalet beror på övrigt innehåll på hemsidan. Färgerna bör passa ihop med innehållet så att det blir enkelt att associera dem med varandra. När man väljer färger bör man inte välja fler än fyra olika. Det är viktigt att dessa passar ihop, vilket kan innebära att de går ton i ton eller finns i samma färgpalett. Olika färger påverkar också våra känslor olika. Bilder bör användas flitigt och de bör absolut passa till texten och innehållet på hemsidan i stort. Det är mycket viktigt att alla bilder har god upplösning, då bilder som är alltför pixliga blir suddiga och ger ett oprofessionellt intryck. Hittar du ingen bra bild är det bättre att låta bli. Glöm ej upphovsrätten!

Varför är bra webbdesign viktigt?

Att skapa en hemsida med riktigt bra design, layout och textinnehåll visar att man bryr sig det man vill sälja eller förmedla. Det kan också göra att webbsidan sticker ut i mängden och att användaren väljer att stanna kvar längre. Främst är det viktigt när man vill locka nya kunder och användare till sig. Första intrycket går aldrig att ändra, och därför blir det extra viktigt att göra ett gott sådant. Det är också viktigt att navigationen på hemsidan är enkel och användarvänlig, det vill säga optimerad så att användaren enkelt och snabbt kan hitta de viktigaste sidorna och/eller funktionerna. Alla olika funktioner bör också vara tydliga och lätta att förstå sig på.

Sammanfattning

Avslutningsvis en kort sammanfattning om de saker man bör ha i åtanke när man designar en hemsida. Alla olika element bör tjäna ett syfte, och fylla en självklar funktion. Textinnehållet bör vara luftigt och lättläst. Text och bild bör också harmonisera. En navigationsmeny med tydliga och kända symboler och tecken underlättar för användaren att hitta på sidan. Max fyra olika färger bör användas, och de får gärna gå ton i ton och skapa en helhet på hemsidan. Använd endast högupplösta och riktigt bra bilder. Foton av sämre kvalitet drar ner helhetsintrycket och kan lätt få hemsidan att kännas oprofessionell. Förhoppningsvis har du nu fått en tydlig bild av de principer som gäller för effektiv webbdesign. Lycka till!