Pratar om trender för webbdesign

Webbdesign är ett av de områden där utvecklingen är inget annat än häpnadsväckande. Det tillkommer hela tiden nya intressanta tekniker och designlösningar som ska svara mot marknadens behov. Något som yrkesverksamma inom branschen måste ha koll på är de trender som gäller, för att kunna erbjuda sina kunder lösningar som ligger i tiden. Vilka är då de trender som gäller just nu? Vi ska ta en titt på detta här nedan där fokuset i tiden just nu handlar om animationer istället för bilder, ändrat synsätt på typsnitt samt den typen av färger som används på webbplatsen.

En webbplats behöver inte vara stilla. Idag uppskattar många att det är lite fart och rörelse och det här åstadkoms genom att använda sig av animationer och film istället för stillbilder. Med andra ord kan besökaren mötas av en kort film, där både bild och ljud ofta används för att skapa intresse. Det här känns onekligen uppfriskande, då en webbplats många gånger kan kännas händelselös och tråkig. På kranium.se kan du få tips om olika bildredigering möjligheter för att höja nivån på din hemsida. Självklart förutsätter det här att webbplatsens budskap fortfarande kommer fram på ett tydligt sätt och att navigationen inte påverkas negativt. I övrigt anser undertecknad att det bara är att köra. Fler animationer på webbplatserna! 

Pratar om trender för webbdesign

Välbalanserade typsnitt

Det är inte bara bilder och filmer som kan användas för att skapa uppmärksamhet på en webbsida. Här finns också möjlighet att låta typsnitten skapa önskade effekter. Handen på hjärtat så har väl typsnitten inte utvecklats så särskilt mycket under åren? Stora typsnitt som tar för sig kommer bli allt vanligare med tiden och det är egentligen en ganska enkel metod för att dra ögonen till sig. Det här är onekligen en spännande trend och det återstår att se hur den kommer att utvecklas. Jämför exempelvis det här med löpsedlar för en tidning. Nog lyckas de ofta med att få uppmärksamhet genom att använda ren text?

Mer vågade kulörer

Den kulör som används på webbplatsen har stor betydelse för hur både företaget och dess informationskanal uppfattas. Det är också precis det här som många företag lägger lite extra energi på. Enligt den nya trenden ska kulören skifta på sidan, genom mjuka övertoningar. Kulörerna ska dock helst vara relaterade, för att inte skapa en för stor kontrast som kan ta för mycket uppmärksamhet. Tekniken används för att skapa ett större djup på sidan, men personligen kan jag tycka att det här många gånger kan vara störande. Det måste utföras mycket välbalanserat för att det ska kännas riktigt lyckat.