Vigsel

Kyrklig vigsel
Fram till 1908 var det bara tillåtet att gifta sig i kyrkan, och fortfarande är det mest populärt att vigas kyrkligt. Under 1999 vigdes över 60 % i Svenska Kyrkan och i tillägg viger sig många i andra samfund.

”…I NÖD OCH LUST TILLS DÖDEN SKILJER OSS ĹT.”
En del undrar om det går att lova varandra livslång trohet.
Det är en svår fråga med ett innehållsrikt svar.
Förälskelsen är stark och intensiv, känslorna håller höga decibel och planerar man ett livslångt förhållande behöver man vara inställd pĺ att förälskelsen kommer övergå till en djupare kärlek som inte levereras på posten utan porto.
Kärleken måste vårdas; man måste investera i kärleken och engagera sig i sin relation för att den ska utvecklas och växa sig djupare och starkare.
Att gifta sig och lova varandra evig trohet bygger i första hand pĺ ett viljebeslut och så länge båda parter vill så finns det ingenting som kan komma emellan er.
En vigsel i kyrkan innebär att man offentligt lovar varandra evig trohet bĺde inför Gud och människor.
Vid kyrklig vigsel träffar man vigselförrättaren för ett sĺ kallat vigselsamtal där man gĺr igenom ceremonin, symboliken och innebörden av själva vigselakten.
Poängen med samtalet är att man är införstådd och vet vad äktenskapet står för och vad det betyder.

VIGSELGUDSTJÄNSTENS ORDNING
Hur vigselgudstjänsten ser ut i detalj kan variera beroende på vem som håller i vigselakten. Numera är det mycket vanligt att man framför egna önskemål.
Olika samfund har olika traditioner, liksom en kyrklig vigsel i olika kulturer kan skilja sig en hel del.
Samtala gärna med er vigselförrättare vid vigselsamtalet och framför era önskemål och idéer kring vigselceremonin.
I församlingarna inom Svenska kyrkan följer dock de övergripande ordningarna ett visst mönster. (Källa: Svenska kyrkan)

1. Inledningsmusik med ingångsmarsch
2. Psalm och/eller lovsång
3. Inledningsord av prästen
4. Frågorna. Prästen frågar brud respektive brudgum
5. Löftesgivning och ringväxling
6. Prästen tillkännager äktenskapet
7. Psalm eller lovsång
8. Förbön och Herrens bön
9. Välsignelsen
10. Psalm eller lovsång
11. Avslutningsmusik med utgångsmarsch

VALET AV KYRKA
Att kyrkans färg och utseende spelar mer och mer roll har många bröllopskoordinatorer erfarenhet av.
Det kan verka väldigt ytligt men visst är det roligt med en vacker kyrka i en vacker omgivning.
Det kan vara värt att ta bilen och åka runt och besöka olika kyrkor och kyrkogårdar.
Drömmen att gifta sig i kyrkan vid en spegelblank sjö är inte orealistisk.
Vacker miljö ramar in ögonblicket för eviga löften.

Tänk dock på att vigselplatsen ska fungera praktiskt och att avståndet mellan kyrka och festlokal inte får vara för långt. Dagen har inte så många timmar och det är synd att kasta bort tid ĺt lĺnga transportsträckor.
Om du har inriktat dig på ett sommarbröllop får du vara ute i god tid, ibland flera år i förväg (om ni har så god framförhållning?). De populäraste kyrkorna bokas snabbt upp och det är inte lätt att få tid på en lördag under sommartid.

Om du är medlem i Svenska kyrkan och väljer att gifta dig i din hemförsamling så är både kyrka, vigselförrättare och organist gratis.
Om du saknar medlemskap så bör du se över kostnaderna för dessa detaljer.

BORGERLIG VIGSEL
Vill man vigas borgerligt kontaktar man kommunen eller tingsrätten pĺ orten.
Det finns två alternativ, en kort akt på cirka 25 sekunder och en lång på cirka 2 minuter.
En borgerlig vigsel uträttas ganska ofta i hemmet.
Ringar, brudbukett och annat som tillhör en traditionell vigsel är inte lika givna vid borgerlig vigsel; däremot behöver man tvĺ vittnen. Om man inte har några vittnen så finns det att ”låna”.

Taxibil i Stockholmslän

Taxibil i Storstockholm är ett privat aktiebolag.

Bolaget bildades 1997 genom en sammanslagning av  Nya Taxi Arlanda och Taxi city.

Idag har vi 265 fordon som trafikerar hela Stockholmslän.

2015 utförde vi ca 1300 000 transporter.

Bolaget har ca 70 st transportörer anslutna till beställningscentralen, dessa 70 äger mellan 1-15 bilar vardera.

Verksamhet

ISO-9001-och-14001.gif

Sedan 2012-04-26 är vi som enda taxiföretag i Stockholmslän

certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Det innebär:

ISO 14001:

är ett kvitto på att vi är miljömedvetna och tar hänsyn till att minska belastningen på miljön. Vi arbetar aktivt varje dag genom att introducera nya arbetssätt och rutiner som ska främja vårt pågående miljöarbete.

ISO 9001:

innebär att vi på ett strukturerat sätt arbetar för att erbjuda kvalitativa resor till våra resenärer och genom certifieringen så har vi klara rutiner och mål huruvida vi ska bli ännu bättre.

Bolaget driver beställningscentralverksamhet och transportledning på lokal och regional nivå.

Därutöver erbjuder vi växeltjänster och administration.

Företaget har en väl utvecklad transportlogistik och kan idag trafikleda fordon över hela landet.

Verksamheten drivs dygnet runt, året runt.

Personal

Företaget har idag ca 30 anställda.

Vår styrelse består av fem personer och VD är Elsa Svensson.

Vår ledningsgrupp består av VD, Vice VD, Marknadsansvarig,

Ekonomiansvarig, Trafikansvarig, BC Chef, IT ansvarig.

Berglunds Taxiservice

 Välkommen till Berglunds Taxiservice i Eskilstuna!

Vi rustar och avrustar Taxi-, bud- och andra transportfordon enligt önskemål, allt ifrån taxameter till ljusramper och kommunikationsutrustning.

Ni hittar oss vid Shell-macken på Årbygatan 10 i Eskilstuna, där vi huserar tillsammans med Ljudfixarn och T.M.Chiptuning som gärna hjälper Er med billjudet och optimering av just Ditt fordon.

Inga uppdrag är för stora eller för små oss, välkommen in med dina önskemål så hjälper vi Er förverkliga de målen!

Välkommna ombord till Gullbergs Buss & Taxi AB i Skåne

Historik: Vi är ett familjeföretag som har funnits på Österlen sedan 1946. Företaget startade 1946 med en taxibil som kördes av min fader Harald och hans tvillingbror Axel. 1948 fortsatte enbart min fader med rörelsen och taxibilen. Därefter har företaget utvecklats till vad det är idag. Idag förfogar företaget över en taxibil, en minibuss, två helturistbussar.

Personal: Vi som arbetar i företaget är Urban Gullberg, Therese Håkansson, Doris Gullberg.

Körningar:
Våra olika körningar består av konferenser, skolskjutsar, turist och beställnings körningar, pensionärsföreningar, olika företag, idrottsföreningar mm.

VI KÖR ÖVERALLT!
Prisvärda bussresor,Inrikes som utrikes.gå in ock kolla på våra AKTUELLA RESOR,vi kör till Ullared,Glenn Wish Show,Shoppingresor mm. Vi ordnar även resor som ni vill ha dom kom med förslag på er skolresa,skidresa,solresa ect.ect. Var aldrig främmande för att ringa om en offert.Ni kan även fråga pris eller Boka på resor online på
PRISFÖRFRÅGAN/BOKNING
Jämför själv det lönar sig att anlita oss.