Vigsel

Kyrklig vigsel
Fram till 1908 var det bara tillåtet att gifta sig i kyrkan, och fortfarande är det mest populärt att vigas kyrkligt. Under 1999 vigdes över 60 % i Svenska Kyrkan och i tillägg viger sig många i andra samfund.

”…I NÖD OCH LUST TILLS DÖDEN SKILJER OSS ĹT.”
En del undrar om det går att lova varandra livslång trohet.
Det är en svår fråga med ett innehållsrikt svar.
Förälskelsen är stark och intensiv, känslorna håller höga decibel och planerar man ett livslångt förhållande behöver man vara inställd pĺ att förälskelsen kommer övergå till en djupare kärlek som inte levereras på posten utan porto.
Kärleken måste vårdas; man måste investera i kärleken och engagera sig i sin relation för att den ska utvecklas och växa sig djupare och starkare.
Att gifta sig och lova varandra evig trohet bygger i första hand pĺ ett viljebeslut och så länge båda parter vill så finns det ingenting som kan komma emellan er.
En vigsel i kyrkan innebär att man offentligt lovar varandra evig trohet bĺde inför Gud och människor.
Vid kyrklig vigsel träffar man vigselförrättaren för ett sĺ kallat vigselsamtal där man gĺr igenom ceremonin, symboliken och innebörden av själva vigselakten.
Poängen med samtalet är att man är införstådd och vet vad äktenskapet står för och vad det betyder.

VIGSELGUDSTJÄNSTENS ORDNING
Hur vigselgudstjänsten ser ut i detalj kan variera beroende på vem som håller i vigselakten. Numera är det mycket vanligt att man framför egna önskemål.
Olika samfund har olika traditioner, liksom en kyrklig vigsel i olika kulturer kan skilja sig en hel del.
Samtala gärna med er vigselförrättare vid vigselsamtalet och framför era önskemål och idéer kring vigselceremonin.
I församlingarna inom Svenska kyrkan följer dock de övergripande ordningarna ett visst mönster. (Källa: Svenska kyrkan)

1. Inledningsmusik med ingångsmarsch
2. Psalm och/eller lovsång
3. Inledningsord av prästen
4. Frågorna. Prästen frågar brud respektive brudgum
5. Löftesgivning och ringväxling
6. Prästen tillkännager äktenskapet
7. Psalm eller lovsång
8. Förbön och Herrens bön
9. Välsignelsen
10. Psalm eller lovsång
11. Avslutningsmusik med utgångsmarsch

VALET AV KYRKA
Att kyrkans färg och utseende spelar mer och mer roll har många bröllopskoordinatorer erfarenhet av.
Det kan verka väldigt ytligt men visst är det roligt med en vacker kyrka i en vacker omgivning.
Det kan vara värt att ta bilen och åka runt och besöka olika kyrkor och kyrkogårdar.
Drömmen att gifta sig i kyrkan vid en spegelblank sjö är inte orealistisk.
Vacker miljö ramar in ögonblicket för eviga löften.

Tänk dock på att vigselplatsen ska fungera praktiskt och att avståndet mellan kyrka och festlokal inte får vara för långt. Dagen har inte så många timmar och det är synd att kasta bort tid ĺt lĺnga transportsträckor.
Om du har inriktat dig på ett sommarbröllop får du vara ute i god tid, ibland flera år i förväg (om ni har så god framförhållning?). De populäraste kyrkorna bokas snabbt upp och det är inte lätt att få tid på en lördag under sommartid.

Om du är medlem i Svenska kyrkan och väljer att gifta dig i din hemförsamling så är både kyrka, vigselförrättare och organist gratis.
Om du saknar medlemskap så bör du se över kostnaderna för dessa detaljer.

BORGERLIG VIGSEL
Vill man vigas borgerligt kontaktar man kommunen eller tingsrätten pĺ orten.
Det finns två alternativ, en kort akt på cirka 25 sekunder och en lång på cirka 2 minuter.
En borgerlig vigsel uträttas ganska ofta i hemmet.
Ringar, brudbukett och annat som tillhör en traditionell vigsel är inte lika givna vid borgerlig vigsel; däremot behöver man tvĺ vittnen. Om man inte har några vittnen så finns det att ”låna”.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *